Maatschappelijk betrokken

Wiegerinck houdt zich al ruim 125 jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wiegerinck sponsort diverse sportverenigingen, levert een bijdrage aan meerdere goede doelen en heeft diverse keurmerken op het gebied van duurzaam ondernemen. Hierna treft u enkele voorbeelden.

Ondernemersvereniging Goor Collectief spant zich sinds 1988 in voor de belangenbehartiging van haar leden, bevordert actief de onderlinge contacten en samenwerking en is nadrukkelijk betrokken bij alle promotionele activiteitenven evenementen in onze stad. Bart Wiegerinck is de voorzitter van ondernemersvereniging Goor Collectief.

Om de maatschappelijke activiteiten van FC Twente een structureel karakter te geven is begin 2005 Stichting FC Twente, scoren in wijk in het leven geroepen. Wiegerinck is partner in het project Scoren met werkgevers en biedt stage- en (leer)werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie scoren in de wijk.

Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) is de belangenvereniging vóór en dóór ondernemers gevestigd op het Bedrijvenpark Twentekanaal. Wiegerinck is lid van BIT. BIT zorgt ervoor dat ondernemen duurzamer en veiliger wordt. Eén van de doelstellingen van BIT is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente. Meer informatie over BIT.

Wiegerinck Suzuki-dealer is lid van de Stichting Suzuki Rhino Club en biedt deze stichting financiële ondersteuning. De Suzuki Rhino Club steunt het natuurbeschermingswerk in het Mkomazi National Park in Tanzania. Dit is een van de grootste beschermde ecosystemen in Afrika. Hier wordt gewerkt aan het in het wild terugbrengen van twee zeer ernstig bedreigde diersoorten: de zwarte neushoorn en de Afrikaanse wilde hond. Meer informatie over Stichting Suzuki Rhino Club.